Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Wat de Wmo betreft wordt je op je wenken bediend.

Waar kunt u de Wmo vinden?
Bij de Rijksoverheid

Kunt u in het dagelijks leven niet meer alles zelf doen, door bijvoorbeeld ziekte, een beperking of ouderdom? Dan kunt u hiervoor hulp krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van uw huis, aanpassingen aan uw woning, vervoer of hulpmiddelen zoals een scootmobiel of rolstoel. Gemeente Alphen aan den Rijn
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de Wmo uitbesteed aan Tom in de Buurt

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) moeten gemeenten ervoor zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Patiëntenfederatie Nederland

Bij een bekende instantie: IkWoonLeefZorg