Met veel ouderen gaat het goed, maar er zijn ook ouderen die zich minder goed kunnen redden. Vaak is de oorzaak afnemende gezondheid of mobiliteit, slechte levensomstandigheden, een afnemend sociaal netwerk of een ingrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld overlijden van de partner).
VOA’s zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag op het gebied van zorg, welzijn of veiligheid, financiën of vervoer. U hoeft geen lid van de PCOB te zijn om een beroep te doen op de VOA’s. Hij of zij staat voor u klaar, en biedt u advies over de mogelijkheden die er voor u zijn op basis van uw vragen.

Raad en daad
De VOA staat senioren met raad en daad bij. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding. De hulp van de VOA is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan iemand besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen.

Wat kan de ouderenadviseur voor u doen?

Goed op de hoogte
VOA’s werken samen met andere organisaties, zoals de gemeente, Tom in de Buurt stichting welzijn ouderen en het verenigingsbureau. VOA’s hebben veel affiniteit met de zorg en zijn goed op de hoogte van de diverse vragen en problemen rond zorg, welzijn, veiligheid, vervoer of financiën. Zij hebben hiervoor de speciale training VOA gevolgd en krijgen regelmatig bijscholing.Mede door de hulp van de VOA kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in eigen handen houden. Zij werken op vrijwillige basis en zijn dus niet in dienst van de gemeente of een welzijnsorganisatie.

Vragen?
Heeft u vragen over zorg, langer thuiswonen, vervoer of financiën? Of weet u niet waar u het beste terecht kunt? Dat is zeker niet vreemd, want het is lang niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg weet in alle huidige voorzieningen om langer thuis te blijven wonen. Ook is er vaak sprake van regels en papierwerk.

Enkele voorbeelden van vragen waarbij de VOA u kan helpen:

U kunt dan een beroep doen op een van de ouderenadviseurs van de PCOB:
Rijk Huisman, tel.: 0172 47 48 02, E-mail:  rijk.huisman@hetnet.nl
Anne-Marie Oudenes, tel.: 0172 49 40 22, E-mail: anne-marie.oudenes@hetnet.nl