Elk jaar kijken de Huba’s tevreden terug op de belastingcampagne. Zij hebben diverse leden kunnen helpen met de aangifte voor de inkomstenbelasting, maar ook met de huur-en zorgtoeslag van soms jaren daarvoor. Als het verzamelinkomen over een jaar bekend is, dan is het een kleine moeite om voor dat jaar een proefberekening te maken. U weet dan in elk geval of het voorschot eventueel te hoog is geweest en u geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

Ook aan de berekening van de eigen bijdrage CAK (Centraal Administratie Kantoor) wordt aandacht besteed. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door uw belastbaar inkomen.

Misschien slaakt u een zucht van verlichting dat deze klus u bespaard blijft, maar het kan goed zijn dat u uzelf flink tekort doet. Juist bij oudere senioren is er vaak sprake van zorgkosten en zijn er nog volop mogelijkheden om een deel af te trekken van uw inkomen en minder belasting te betalen.

Veel leden van de PCOB geven giften aan goede doelen, zoals de actie Kerkbalans. Onder voorwaarden zijn giften fiscaal aftrekbaar. Het gaat er niet alleen om dat u niet meer inkomstenbelasting betaalt dan echt nodig is. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger uw huur- en zorgtoeslag kan zijn, maar ook hoe lager uw eigen bijdrage aan het CAK is als u van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz) moet gebruikmaken. Niet iedereen die recht heeft op huur- of zorgtoeslag, heeft deze ook aangevraagd.

Misschien uit onbekendheid, misschien vanwege de papieren rompslomp die zo’n aanvraag met zich brengt. De Huba’s helpen u er graag mee. Wist u dat u dit jaar nog geld kunt terugvragen over de aangifte inkomstenbelasting van eerdere jaren? De Huba’s zijn altijd bereid om de berekeningen over enkel jaren te maken en de aangiftes alsnog in te dienen.

U kunt contact opnemen met onderstaande coördinator:
Anne-Marie Oudenes, tel. 0172 49 40 22, E-mail.: anne-marie.oudenes@hetnet.nl
Of bij de Huba’s
Rijk Huisman, 0172 47 48 02, rijk.huisman@hetnet.nl
Harry Kaspers, 0172 43 84 18, h.kaspers@ziggo.nl
Wim Warnaar, 06 48 14 77 35, w.warnaar@hotmail.com

Aanmelden voor het nieuwe belastingjaar
In het algemene deel van Seniorennieuws, begin van het jaar, staat hoe en waar u zich aan kan melden.
Als u zich nog nooit hebt aangemeld, maar wel gebruik wenst te maken van de diensten van de Huba´s, neem dan telefonisch contact met de coördinator van de hulpen bij belastingaangiften (Huba’s) van de ouderenorganisatie waarvan u lid bent

Belasting invullen is gratis
De ondersteuning van een HUlp Bij Aangifte (HUBA) is gratis. Mocht u toch een gebaar willen maken, dan stellen de HUBA’s voor om een bedrag over te maken op de bankrekening van de penningmeester bankrekening NL62 RABO 0128 5352 88 t.n.v. ANBO-PCOB Alphen aan den Rijn, onder vermelding van: ‘Voor lief & leed’. Wij mogen regelmatig een donatie ontvangen.

Scholing
Weet u dat de Huba’s zijn geschoold. De wetgeving, denk aan de aftrekposten, verandert jaarlijks en van al die wijzigingen zijn ze op de hoogte. Tegen degenen die nog geen ervaring hebben met een Huba, zeggen we dan ook: ‘We helpen u graag!’
Geen aangifte De Belastingdienst stuurt soms een brief waarin staat dat u geen aangifte hoeft te doen voor de inkomstenbelasting.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Op de cursus om een Huba te worden wordt aangegeven dat het bestuur van de ouderenbond verantwoordelijk is voor het inzetten van de Huba. Het invullen van de belastingpapieren is niet eenvoudig, Na de cursus zijn er vele wijzigingen en dat laten wij graag over aan de coördinator van de Huba’s.
Ook het aanvragen van de verklaring omtrent het gedrag valt daaronder. Het verzoek van het bestuur is om een VOG aan te vragen voor nieuwe Huba’s.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een verklaring kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.