Agenda: 2024 jan – juni
Agenda: 2024 juli – december

Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA)

De VOA staat senioren met raad en daad bij. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding. De hulp van de VOA is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan iemand besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen. Mee info lees dan verder
———-Coördinator: Rijk Huisman, tel.: 0172 47 48 02, E-mail: rijk.huisman@hetnet.nl

Lief & Leed

Aandacht voor onze leden vinden wij belangrijk, een van de activiteiten is het huisbezoek.
De wijkmedewerkers schenken aandacht aan dingen die in het leven gebeuren, zoals verjaardagen en huwelijksjubilea, opname in of thuiskomst uit het ziekenhuis. Heugelijke of verdrietige zaken die in ieders leven plaatsvinden. De wijkmedewerkers zijn er voor u en leven met u mee! meer weten lees dan verder
———-Coördinator: Tijdelijk Dick Tempelaar tel.: 0642252985. E-mail: voorzitter.pcob@senioren-alphen.nl

Verjaardagskaarten

Elke jarige ontvangt een verjaardagskaart
———-Coördinator: Lenie van der Stigchel

HUlpen Bij Aangifte (HUBA’s)

De Huba’s van de PCOB zijn rasechte vrijwilligers die het fijn vinden om anderen te helpen.
Wil je ook de belastingaangifte laten invullen door onze vrijwilligers, lees dan verder
———-Coördinator: Anne-Marie Oudenes, 0172 49 40 22, anne-marie.oudenes@hetnet.nl

Uitstapjes

2022 woensdag 24 mei: Katwijk aan Zee, museum, eten in het visrestaurant en een zangdienst in het Witte kerkje op de boelenvaart.
2023 woensdag 30 augustus: Romeinse vondsten met high tea in Zwammerdam.
2024 woensdag 15 mei: Eind van de middag en avond met een maaltijd op de Hooge Burch en daarna een bezoekje aan de repetitie van de Jostiband.
2024 woensdag 2 oktober: Bijbelse Beeldentuin in Hoofddorp.
———-Coördinator Sonja Huisman, 0172 474802, sonja.huisman@hotmail.com

Zangmiddagen

De toegang is gratis. De inloop is vanaf 13.30 uur met koffie/thee en wat lekkers en we starten om 14.00 uur. met een pauze waarin een hapje en een drankje wordt geserveerd. Rond 16.00 uur zingen we ons slotlied. Deze zangmiddag vindt plaats in de gemeentezaal van de Sionskerk aan de Meteoorlaan 2 te Alphen aan den Rijn. Ter bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden.
2023 donderdag 30 maart: Paaszangmiddag, met oude Passie- en Paasliederen.
2023 donderdag 14 december: Kerstzangmiddag.
Op , bent u van harte welkom in de gemeentezaal van de Sionskerk, Meteoorlaan 2 te Alphen aan den Rijn. om onze jaarlijkse Kerstzangmiddag bij te wonen. Wat is er mooier om met elkaar de aloude Kerstliederen te zingen! De inloop is om 13.30 uur en om ca. 16.00 uur zingen we ons slotlied. Naast het zingen is er ook voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Uiteraard zal ook voor de inwendige mens worden gezorgd in de vorm van koffie/thee en een hapje/drankje.
We zien naar u uit en breng anderen mee! Er is plaats voor 60 bezoekers en vol=vol. Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.
Paaszangmiddag 2024
In maart hopen we weer de Paaszangmiddag te organiseren in de gemeentezaal van de Sionskerk, Meteoorlaan 2 te Alphen aan den Rijn te houden.
———-Coördinator Marja Nijholt, 0172-431544. majo.nijholt@gmail.com

Samen lunchen

Dat lijkt u toch ook leuk. Bij Restaurant Bospark is dit mogelijk. In maart 2024 is het weer zover inloop 11.30 uur en de lunch begint 12.00 uur.
———-Coördinator: Harry Kaspers

Wonen

Als PCOB zijn we een kleine speler naar instanties zoals gemeente, woningcoöperaties, zorginstanties enz. Daarom hebben wij Wonen, overgedragen aan het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO), in dit gezamenlijk overleg, nemen ook deel de ouderenorganisaties:
———-Coördinator: Pieter Verkade
Landelijk:
Op 7 mei 2024 is er met medewerking van ANBO-PCOB een convenant “Ouderen en toekomstbestendig wonen” afgesloten met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Lees verder.

Zorg & Welzijn

Als PCOB zijn we een kleine speler naar instanties zoals gemeente, zorginstanties enz. Daarom hebben wij Welzijn en Zorg overgedragen aan het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO), in dit gezamenlijk overleg, nemen ook deel de ouderenorganisaties:
———-Coordinator: Ria Turkenburg

Mantelzorg
Begin 2021 heeft Dick Tempelaar, als voorzitter PCOB, hiervan een compilatie gemaakt, vanuit een verzameling rapporten en internet websites en besproken met de bestuursleden van de ouderenbonden KBO en PCOB. Corona heeft veel invloed gehad op het verdere verloop tot voor de verkiezingen. Daarna is er draagkracht gezocht bij de politiek, college van burgemeester en wethouders, ouderenorganisaties, kerken en de uitvoerende organisatie Tom in de Buurt. Lees meer op: Initiatief overleg mantelzorg

PR en Communicatie

De PCOB Alphen aan den Rijn heeft verschillende mogelijkheden voor de PR en Communicatie.
De wekelijkse PCOB Nieuwsbrief, de jaarlijkse eindejaarsbrief, Seniorennieuws tien maal per jaar, de facebook pagina: Groep van PCOB-Alphen aan den Rijn die op het ogenblik niet wordt bijgehouden. Lees voor meer info.
———-Coördinator: Dick Tempelaar tel.: 0642252985. E-mail: voorzitter.pcob@senioren-alphen.nl