Initiatief overleg mantelzorg

Inleiding
in de afgelopen jaren is er al veel geschreven over de toenemende vergrijzing en de afnemende verzorgers verhoudingsgewijs voor het verlenen van mantelzorg.

1. Start van de verzameling in 2021

Begin 2021 heeft Dick Tempelaar, als voorzitter PCOB, hiervan een compilatie gemaakt, vanuit een verzameling rapporten en internet websites en besproken met de bestuursleden van de ouderenbonden KBO en PCOB. Corona heeft veel invloed gehad op de doorgang van het verdere verloop tot voor de verkiezingen.

2. Bijeenkomst voor de verkiezingen maart 2022

Voor de verkiezingen in maart 2022 is dit besproken door de voorzitter van de PCOB met de lijsttrekkers van de politieke partijen CDA en ChristenUnie om draagkracht te kunnen vinden voor de broodnodige aandacht die mantelzorg nodig heeft. Besproken zijn: Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040. Downloaden, pdf document | 52 pagina’s| 1,4 MB | Publicatie | 08-11-2019 | Sjoerd Kooiker, Debbie Verbeek-Oudijk, Alice de Boer en 1 Bijlage A Bepaling van de verhouding tussen gevers en ontvangers van mantelzorg. Downloaden, pdf document | 10 pagina’s| 134 kB
Tien uitgangspunten voor toekomstige ouderenzorg. Downloaden, pdf document | 13 pagina’s| 774 kB

Deze uitgangspunten zijn opgesteld door ActiZ, ANBO, CNV, FBZ, FNV, KBO-PCOB, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NU ‘91, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgthuisnl. De uitgave komt ook ter prake in het het voorstel onder punt 2 “We staan als samenleving voor grote uitdagingen”.

3. Bijeenkomst mei 2022

Een vervolg bijeenkomst is in mei 2022 gehouden bij de voorzitter van de PCOB en afgevaardigden van CDA (raadslid) en ChristenUnie (commissielid), besproken zijn de collage, de stukken van maart. Van de collage is een ‘Mantelzorg samenvatting” gemaakt op twee A4tjes. Download 1, Download 2.

4. Op zoek naar draagkracht met de politiek in september 2022

In deze bijeenkomst schuift ook de voorzitter van het OSO aan en word aangegeven dat, wanneer we hier mee verder gaan, draagkracht gevonden moet worden bij de politiek, college van burgemeester en wethouders, ouderenorganisaties, kerken en de uitvoerende organisatie Tom in de Buurt. Afspraak: zoeken naar draagkracht en personen vragen uit deze instanties voor verder overleg.

Initiatiefnemer (Voor verdere ontwikkeling zie www.oso-alphen.nl/mantelzorg

Dick Tempelaar
voorzitter.pcob@senioren-alphen.nl
Tel. 06 42252985