Eind 2019 is binnen de gemeente Alphen aan den Rijn een lokale alliantie financieel misbruik van start gegaan. Deze alliantie zet zich in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik. Zowel private als publieke partijen nemen deel, zoals bewindvoering, thuiszorg, vrijwilligersorganisaties, banken, Tom in de buurt, notariaat, politie en gemeente. De alliantie informeert senioren en zorgprofessionals over het onderwerp die achter de voordeuren komen. Zo worden bewustwordingstips meegegeven waar mensen op kunnen letten. Ook dient de alliantie als vraagbaak en bundeling van informatie over financieel misbruik.

Voor u hebben zitting in deze lokale alliantie:
PCOB Rijk Huisman, 0172 47 48 02, rijk.huisman@hetnet.nl

Hoe kunt u het herkennen?
Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op financieel misbruik:
• Plotselinge of onverklaarbare geldopnames bij de bank.
• Het verdwijnen van waardevolle spullen uit huis.
• Een onverklaarbaar tekort aan geld.
• Het ontstaan van onverklaarbare schulden, zoals bijvoorbeeld huurachterstand.
• Grote belangstelling voor uw geld of bezittingen.

Wat kunt u doen?
Het tegengaan van financieel misbruik begint met er open over te praten. Bel voor advies
en hulp naar Veilig Thuis: 0800-2000 (dag en nacht bereikbaar). U hoeft niet meteen een
melding te doen. U kunt eerst samen de situatie bespreken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *