De Huba’s van de PCOB zijn rasechte vrijwilligers die het fijn vinden om anderen te helpen.

Aangifte Inkomstenbelasting 2022 voor AOW-gerechtigden

Afhankelijk van uw situatie zijn voor het verzorgen van de aangifte voor de Inkomstenbelasting onder meer de volgende gegevens nodig:

Algemeen:
a) aangifte IB 2021;
b) verzoek Belastingdienst om aangifte te doen;
c) naam/adres/woonplaats/telefoonnummer/geboortedatum;
d) gegevens fiscaal partner.

Financiële gegevens:
1) jaaropgave AOW (wanneer de jaaropgave niet is ontvangen, is deze te vinden in Mijn SVB met DigiD)
bedrijfspensioenen; c.q. andere jaaropgaven en andere inkomsten;
2) schulden;
3) financieel jaaroverzicht bank;
4) voorlopige aanslag IB (1 – 4: mede ter controle vooraf ingevulde gegevens)
5) eigen woning:
     *WOZ-waarde 01.01. 2022 (zie aanslagbiljet gemeentebelastingen);
     *saldo hypotheek 01.01. 20212 en 31.12. 2022;
     *aankoop-/verkoopdatum indien gekocht/verkocht in 2022;
     *notariskosten aankoop/verkoop woning;
     *eventueel oversluitkosten hypotheek/boeterente.
6) specifieke zorgkosten:
    * geneeskundige hulp;
    * reiskosten ziekenbezoek;
    * medicijnen op doktersvoorschrift;
    * hulpmiddelen;
    * vervoerskosten door ziekte of invaliditeit;
    * extra uitgaven voor kleding of beddengoed;
    * extra gezinshulp;
    * dieet op voorschrift van een dokter of diëtist;
7) aftrekbare giften;
8) weekenduitgaven voor gehandicapten van 21 jaar en ouder;
9) voorschotbeschikkingen zorg- en huurtoeslag en de brief van de eventuele gewijzigde huur per 1.1. of 1.7.
10) CAK: de eigen bijdrage.

Desgewenst legitimeert de HUBA zich met een pas van de Belastingservice. De geheimhoudingsplicht staat niet ter discussie. De ondersteuning door een PCOB-HUBA is gratis. Mocht u toch een gebaar willen maken, dan stellen de HUBA’s voor om een bedrag over te maken op de bankrekening van de penningmeester, over vermelding van: ‘Voor Lief & Leed’.

Wil je ook de belastingaangifte laten invullen?
De PCOB contactpersoon, Huba’s en penningmeester staan op de pagina PCOB Vrijwilligers.